Mười Ba Lý DoDownload PDF

Download ePub

Từ trường trở về nhà, Clay Jesen phát hiện một bưu kiện kỳ lạ đề tên mình nằm trước hiên nhà. Bên trong cậu phát hiện những cuộn băng cassette ghi âm giọng nói của Hannah Baker – bạn học cùng lớp và là cô gái Clay thầm mến. Hannah đã tự sát hai tuần trước đó.

Hannah giải thích rằng có mười ba lý do khiến cô ấy quyết định chấm dứt cuộc sống của mình. Clay là một trong những lý do đó. Nếu cậu ấy nghe những cuốn băng, cậu ấy sẽ hiểu vì sao.

Clay đã trải qua cả một đêm đi khắp thị trấn theo chỉ dẫn của Hannah. Cậu trở thành người đầu tiên chứng kiến nỗi đau của Hannah và khám phá được một sự thật về bản thân mình – một sự thật mà cậu không bao giờ muốn đối diện…


Read online Mười Ba Lý Do

Mười Ba Lý Do.pdf


Mười Ba Lý Do

Authors: Jay Asher, Tuấn Phúc

ISBN 13: 9786049606403

Publication Date: July 09, 2018

Publisher: NXB Hội Nhà Văn, Nhã Nam

Pages: 312

Format: Paperback

3.96 of 31


Read PDF

Read Book

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share