Bá Tước DraculaDownload PDF

Download ePub

Bá tước Dracula là một ma cà rồng hư cấu nổi tiếng; nhân vật phản diện và nhân vật nhan đề của câu chuyện kinh dị Gothic Dracula do Bram Stoker sáng tác vào năm 1897. Một số khía cạnh của Dracula có thể đã được mô phỏng theo Hoàng tử xứ Wallachia sống vào thế kỷ 15, Vlad III the Impaler. Cuộc sống và bản năng của Dracula có thể được xây dựng lại bằng cách phối hợp những lời kể chuyện khác nhau trong Dracula. Đó là trong bài báo của Jonathan Harker, bài báo của Mina Murray/Harker và nhật ký của tiến sĩ Seward.
Khi đọc những trang truyện, độc giả sẽ hiểu tại sao các tài liệu lại được sắp xếp theo trình tự. Tác giả đã loại bỏ tất cả những yếu tố không cần thiết để một câu chuyện, dường như dễ thay đổi theo các xu hướng niềm tin trong tương lai, có thể đứng vững với tư cách là một thực tế giản đơn. Trong toàn bộ câu chuyện, không có một lời văn nào ở quá khứ để có thể đưa tới sự hồi tưởng, vì tất cả những ghi chép đều ở chính hiện tại, từ góc độ và phạm vi kiến thức của người viết.


Read online Bá Tước Dracula

Bá Tước Dracula.pdf


Bá Tước Dracula

Authors: Bram Stoker, Trần Thế Kiệt

Publication Date: 2006

Publisher: NXB Văn hóa thông tin

Pages: 560

Format: Hardcover

3.99 of 7


Read PDF

Read Book

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share